Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

O nás

Materská škola – Povstania českého ľudu 11 sa nachádza na sídlisku Dargovských hrdinov medzi ulicami Maurerova

a Povstania českého ľudu. Zriaďovateľom materskej školy je mesto Košice. Slávnostne bola otvorená v marci 1979.

Počas svojho pôsobenia materskú školu opustilo už niekoľko desiatok detí.

Našim hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia sa od rodiny líši tým, že môže okrem iného napĺňať túžbu dieťaťa

po kontakte s rovesníkmi.

 

•   Materská škola je päť triedna s deťmi od 2-6 rokov a deťmi s odloženou povinnou dochádzkou

•   O výchovu a vzdelávanie sa starajú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

•   Starostlivosť a čistotu prostredia zabezpečujú upratovačky

•   Hospodársku činnosť má na starosti hospodárka školy

•   Zdravé a chutné jedlo zabezpečuje vedúca školskej jedálne a kuchárky. Objednávky a faktúry pravidelne zverejňuje na stránke eskoly.sk.