Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Dokumenty

 

Dôležité dokumenty do pozornosti  Iné dokumenty
   

  2% z dane

  
  Správa VVČ   Žiadosť o prijatie do MŠ

  Informačná povinnosť

  Zásady ochrany osobných údajov

  Školská zrelosť - informácie pre rodičov

 

   
   
 Objednávky nákupov v MŠ  Faktúry nákupov v MŠ
   
   December 2022
   Faktúra Canis
  Objednávka za hračky December 2021  December 2021
    Faktúra za hračky
    
  Objednávka na nákup OOPP 2020 1-2  December 2020
  Objednávka na nákup OOPP 2020 2-2  
  Objednávka 1-2 Sken_20201204 kanc.,výtv. materiál   FA_1 Kanc, výtv.materiál Sken_20201208
  Objednávka 2-2 Sken_20201204 kanc.,výtv. materiál   FA_2 Kanc, výtv.materiál Sken_20201208
   
   November 2020
    Faktúra Strana 1
    Faktúra Strana 2
    Faktúra Strana 3
    Faktúra Strana 4
    Faktúra Strana 5
    Faktúra Strana 6
    Faktúra Strana 7
   
   December 2019
    Zaplatená faktúra kobercov z rozpočtu mesta Košice
  (Kliknite pre zobrazenie faktúry)