Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Denný poriadok

Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogickej stránke rovnocenné.

 

6.00 - 8.30  Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, 
8.30 - 9.00  Desiata (činnosti zabezpečujúce životosprávu - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
9.00 - 11.30 Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, pobyt vonku, hry a hrové činnosti podľa výberu detí 
 
11.30 - 12.15  Obed (činnosti zabezpečujúce životosprávu, osobná hygiena, stravovanie, stolovanie )
12.15 - 14.30  Odpočinok (činnosti zabezpečujúce životosprávu ,osobná hygiena, zdravotné cvičenia)
14.30 - 14.50  Olovrant (činnosti zabezpečujúce životosprávu) 
15.00 - 17.00  Hry a hrové činnosti podľa výberu detí, popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita,