Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Október

Obsahový celok: Čarovná jeseň
   
Podtémy: Čaro a krásy jesene
  Čo sa urodilo v záhrade
  Moje telo - Tvoje telo
  Rastiem zdravo