Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Január

Obsahový celok: V krajine snehu a ľadu
   
Podtémy: Vitaj zima
  Zimné radovánky
  Zvieratá v zime
  Predmety a ich tvary