Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Február

Obsahový celok: Čas radosti - veselosti
   
Podtémy: Fašiangový karneval
  Predmety a ich vlastnosti
  Časové vzťahy
  Živá a neživá príroda