Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

OznamyVážení rodičia,

Oznamujeme Vám: hygienický zátvor /prázdniny/materskej školy budú trvať od 03.08.-21.08.2020
 
-deti, ktoré v uvedenom čase budú navštevovať náhradnú materskú školu zaplatia školné v plnej sume 15,00.-€
- deti, ktoré v čase od 01.07.2020 do 31.07.2020 budú navštevovať materskú školu Povstania čes.ľudu 11, ktorá v tomto čase je v riadnej prevádzke, zaplatia školné v plnej sume 15,00.-€ a rodičovský príspevok 8,00.-€/ júl 2020

Platby za júl/2020 a august/2020 Vám budú zahrnuté v šekoch v septembri 2020

Rodičia, ktorí majú v banke zriadený trvalý príkaz na platby 15,00.-€ a 8.00.-€ a v prípade, že ich dieťa nebude navštevovať  MŠ v mesiacoch 7/2020 a 8/2020 vzniknutý preplatok bude poukazaný na účet,
z ktorého bola platba realizovaná,

Žiadame rodičov, ktorých dieťa končí dochádzku v materskej škole a v mesiacoch júl/2020 alebo august/2020 budú navštevovať materskú školu, aby uhradili rodičovský príspevok /8,00.-€/ plus prípadný nedoplatok k 30.06.2020


Vážení rodičia zároveň Vám
oznamujeme, že materská škola bude otvorená počas mesiaca júl, v auguste bude zatvorená a náhradná materská škola bude MŠ Jaltská. Prosíme rodičov, ktorí ešte potrebujú materskú školu, aby tak záväzne urobili čím skôr na tel. č. 0907 900 133, alebo na mailovej adrese: mspcl11@gmail.com

                                          Ďakujeme za pochopenie