Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

OznamyVážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR bude v meste Košice obnovená prevádzka materských škôl od 01.06.2020 s určitými obmedzeniami a s uprednostňovaním niektorých detí podľa nasledujúcich kritérií.


Preto prosíme rodičov detí: zdravotníkov, záchranárov, príslušníkov Policajného zboru, vojakov z povolania, pedagogických zamestnancov, deti soc. znevýhodnených skupín(osamelý rodič..), deti v prípravke (mimo už z uvedeného vyššie v texte),deti zamestnaných oboch rodičov, aby záväzne čo najskôr svoj záujem nahlásili riaditeľstvu materskej školy na mailovú adresu: mspcl11@gmail.com,alebo telefonický na číslo: 0907900133,  Deti rodičov na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke zatiaľ oslovovať nie je potrebné, podľa nariadenia zriaďovateľa MMK.

Upozorňujeme rodičov prihlásených detí, že prevádzka materskej školy počas tejto mimoriadnej situácie bude od 7.00 do 16.00. hod. dieťa môže byť v materskej škole maximálne
9 hodín. Prosíme rodičov, aby to rešpektovali, je to nariadenie ministerstva školstava a zriaďovateľa.
  • Prosíme všetkých rodičov, ktorí záväzne nahlásili deti od 01.06.2020, aby v pondelok pri nástupe si priniesli pre svoje dieťa čisté posteľné prádlo, pyžamo a uterák, rúško v plastikovom vrecúšku, ktoré bude mať dieťa v skrinke.

  • Iné veci z domácnosti, hračky, fľaše s pitím a podobne je zakázané nosiť.

  • Zároveň žiadame rodičov, ktorých deti nenastúpia do materskej školy z hore uvedených kritérií, aby si prišli pre prádlo aj všetky veci, ktoré majú v skrinkách od 27.05.2020 do konca týždňa v hodinách od 10.00- 15.00 hod. za sprísnených hygienckých podmienok cez hlavný vchod.

  • Dieťa pri prvom nástupe do MŠ nepotrebuje potvrdenie od lekára.

  • Dieťaťu sa bude denne merať teplota bezkontaktným teplomerom a zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ bude denne podpisovať Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. 

  •       Prosíme rodičov, ktorí prihlásili svoje deti od 01.06.2020, aby záväzne nastúpili do MŠ, v prípade zmeny prosíme nahlásiť na číslo 0907900133. Všetky deti, ktoré ste nahlásili mailom alebo telefonicky sú zaradené v zozname.

  • Oznamujeme všetkým rodičom, deti majú v skrinkách v šatní darčeky pri príležitosti MDD, taktiež darčeky pre predškolákov. Prosíme všetkých rodičov, aby si ich vyzdvihli (aj tých deti, ktoré nie sú nahlásené od 1.06.2020 a sú momentálne doma).
                                          Ďakujeme za pochopenie