Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Oznamy

Vážení rodičia,

oznamujeme všetkým rodičom, že školský rok začína 04.09.2023, materská škola je otvorená od 06.00 do 17.00 hod.
Pri nástupe  môžu rodičia nájsť meno dieťa, na vstupných dverách materskej školy, tak budú vedieť do ktorej triedy ich dieťa bolo zaradené.
Máme novo vymaľované šatne detí a nové šatňové skrinky pre všetky detí, preto Vaše detí budú mať aj nové značky na skrinkách.
 V triedach Vás budú čakať pani učiteľky, ktoré Vám poskytnú vyhlásenia o bezinfekčnosti a čestné vyhlásenia na zber údajov, ktoré je potrebné vypísať  pre všetky detí pri nástupe do materskej školy.
Novo prijaté detí, ktoré sú zaradené na adaptačný pobyt , budú v materskej škole tak ako sme sa dohodli na rodičovskom stretnuti .

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vás a na Vaše detí.

Riaditeľka a kolektív materskej školy