Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Krúžky

Momentálne  sa krúžky nekonajú, materská škola nemá priestory na realizáciu krúžkov.


Ďakujeme za pochopenie