Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Jún

Obsahový celok: Tešíme sa na leto
   
Podtémy: Máme sviatok
  Exotické zvieratá
  Poďme spolu do prírody
  Hurá, prázdniny