Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Fotogaléria

Fotografie našich jednotlivých tried si môžete pozrieť na uvedených odkazoch nižšie

Trieda 1 Trieda 2
Trieda 3 Trieda 4
Trieda 5