Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca September

Obsahový celok: Doma v materskej škole
   
Podtémy: Poznávame MŠ a jej okolie
  Predmety, ktoré sú okolo nás
  Ja a moji kamaráti
  Kto sa o nás postará