Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca November

Obsahový celok: Bezpečne do školy
   
Podtémy: Počasie - prší, fúka, lístie padá do klobúka
  Dopravné prostriedky
  Cesta nie je ihrisko
  Farby a farebný svet