Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Marec

Obsahový celok: Kniha je náš priateľ
   
Podtémy: Mám básničku na jazýčku
  Izba plná rozprávok
  Slovensko - moja vlasť
  Príchod jari