Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Máj

Obsahový celok: Srdce dokorán
   
Podtémy: Slovensko moja vlasť
  Mamka moja
  Poznaj svoje mesto - ulicu, kde bývaš
  Život v lese