Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca december

Obsahový celok: Sviatky zimy
   
Podtémy: Tešíme sa na Mikuláša
  Dary pre všetkých, ktorých radi máme
  Vianočný čas