Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Téma mesiaca Apríl

Obsahový celok: Príroda sa zobudila
   
Podtémy: Veľkonočné sviatky
  Zem, Voda, Vzduch, Oheň
  Zvieratá a ich mláďatá
  Rastlinná ríša
  Hviezdy a planéty