Materská škola

Povstania českého ľudu 11

Košice

Prázdninová činnosť

Obsahový celok: Prázdninová činnosť
   
Podtémy: Zvieratá a my v lete
  Príroda v lete
  Leto plné vitamínov
  Cestujeme na výlet